Platforma SlotMarket

https://slotmarket.pl/event/details/137/preview

Zapisz się i weź udział w biegu!
Opłata startowa to 50 złotych i w całości jest przeznaczona na cel charytatywny – konkretnie dla Miłosza i Krzysia na oprotezowanie lewego podudzia.

Bieg farmera