Program Biegu Farmera 28 sierpnia 2020

 

12:00 – 17:00 -wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów

ok. 17:30 – rozgrzewka pod sceną

18:00 – start biegu

19:00 – 21:00 -posiłek podczas pasta party